„Riziko je dosud vysoké. Před pár dny došlo k výskytu životu nebezpečného viru H5N1 v sousedním Německu, kde muselo být likvidováno 170 tisíc kachen,“ zmínil epidemiolog Václav Poláček z Krajské veterinární správy v Plzni. Podle něj zůstává nadále v platnosti i zákaz svodu drůbeže a holubů. Chovatele však možná potěší, že za určitých okolností mohou krajští veterináři povolit výstavy exotického ptactva. „Exotické ptactvo je k nákaze méně vnímavé. Pokud chce někdo pořádat výstavu, musí podat žádost, prokázat, že se jedná o uzavřený chov, a výstavu pořádat v uzavřených prostorách. Pak je šance, že ji povolíme,“ zmínil krajský epidemiolog.

Veterinární opatření na Tachovsku znemožnila například chovatelům ze Stříbra pochlubit se minulý víkend při tradiční výstavě svými chovy. „Tím pádem ani nemohla být udělena tradiční ocenění za chovatelskou práci,“ řela chovatelka z tamní organizace Zdeňka Kantová. U chovatelů brojlerů, nebo krůt se předpokládá, že na prevenci budou dbát více než kdy jindy. Právě velkochovy byly napadeny ptačí chřipkou v Česku už třikrát. Vždy potom následovala drastická likvidace desetitisíců zvířat. Nad rámec běžných veterinárních opatření je sledování zdravotního stavu volně žijících ptáků. Ptačí chřipka, která zaútočila na Orlickoústecku, a v Lednici, se může znovu vyskytnout všude tam, kde dochází k migraci pernaté zvěře.

„Jelikož začíná podzim, a bude docházet k seskupování pernaté zvěře na rybnících, a všude tam, kde jsou tahová shromaždiště vodní pernaté zvěře, nelze mimořádná opatření nyní rušit,“ říká Poláček. Podle myslivců jsou riziková i všechna další místa větší koncentrace tažných ptáků, především z čeledi vrubozobých. „Sledujeme chování a zdravotní stav pernaté zvěře, kachen, labutí, a brodivých ptáků. Zatím je vše v pořádku,“ informoval předseda mysliveckého sdružení Lesy Staré Sedliště Josef Pojer. V případě zjištění výrazných změn v chování těchto ptáků musí myslivci informovat příslušného pracovníka veterinární správy. Václav Poláček upozorňuje, že v přírodě uhynulé ptáky likviduje na své náklady obec. „Ohlašovací povinnostmá majitel pozemku,“ říká.

Ročně na území republiky uhyne pět milionů kusů ptactva. Vždycky se o ně postarali predátoři. Nyní je nutné událost nahlásit, ale jen když jde o podezřelý úhyn. Například když uprostřed rybníka plave na hladině mrtvá labuť,. Poslední výskyt pro člověka smrtelného viru H5N1 byl v Česku zjištěn právě u labutě. Pro osoby, které mohou přijít do styku s případně infikovanými ptáky, vyplývá povinnost dodržovat základní hygienické předpisy. Při manipulaci se musejí používat ochranné rukavice, sebrané ptáky je nutné uzavřít do neporušených plastových obalů (pytlů) a bezprostředně informovat veterináře.