„Chtěli jsme, aby byla zrušena značka zákazu vjezdu do ulice K. H. Borovského a naši zákazníci mohli parkovat na parkovišti, které je nyní vyhrazeno pouze pro vozy městského úřadu a hygienické stanice,“ uvedla ekonomka SD Jednota Marcela Petrušová. „Žádost podepsanou asi pětadvaceti podnikateli, kteří mají provozovny v centru, jsme poslali na městský úřad.“ Podle ní neexistuje důvod pro zákaz vjezdu. „Dozvěděli jsme se, že zákazová značka tam byla umístěna dočasně, když se stavěla budova spořitelny a už tam zůstala,“ řekla Petrušová. Také vyhrazené parkování pro vozy městského úřadu prý bude po jeho přestěhování do Hornické ulice bezpředmětné.

Obchodníkům ve starém Tachově údajně ubývají zákazníci. Ti si raději pohodlně a zadarmo zaparkují u velkých supermarketů, kde si dovezou nákup vozíkem až k autu. Ve středu města buď musejí parkování zaplatit nebo se tahají s plnými taškami k poměrně vzdáleným parkovištím. Centrum se tak podle obchodníků pozvolna vylidňuje.

Dopisem SD Jednota se zabývala městská rada. V úvahu vzala doporučení projektové kanceláře dopravních staveb. „Rada rozhodla, že bude zrušeno existující vyhrazené parkoviště pro městský úřad a hygienickou stanici. Uvolněné parkoviště bude možné využívat pro zásobování a dopravní obsluhu. Bude zde ale možné parkovat jen po určitou dobu, a to s použitím parkovacích hodin,“ uvedl starosta Tachova Ladislav Macák.

Stávající dopravní značení, tedy zákaz vjezdu do ulice K. H. Borovského a organizace dopravy v obou dotčených ulicích, ale zůstanou zachovány.

„Dokud nebude komplexně hotova plánovaná rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic, nejde situaci řešit jiným způsobem,“ řekl starosta s tím, že rada zároveň vyzvala podnikatelské subjekty, aby na uvolněném parkovišti neparkovali s osobními vozy jejich zaměstnanci.

„Samozřejmě se nám toto řešení nelíbí, je polovičaté a daný problém nevyřeší,“ reagovala ekonomka Jednoty.