Základní škola Přimda je do eTwinningu zapojena od roku 2010. Od té doby realizovala řadu úspěšných eTwinningových projektů, z nichž mnohé byly oceněny Národními i Evropskými certifikáty kvality, tři získaly Národní cenu eTwinning, dva Cenu DZS a dva byly oceněnou Evropskou jazykovou cenou Label.

„Zisk Ocenění eTwinningová škola je pro nás obrovskou výzvou do budoucna nejen na poli mezinárodní spolupráce, ale i jako školy, která má být vzorem pro ostatní,“ uvedla ředitelka přimdské školy Marcela Husáková.

Aktivita eTwinning vznikla v roce 2005 a je určena učitelům a žákům mateřských, základních a středních škol, které mají zájem o spolupráci s partnerskými školami v rámci Evropy i mimo ni. Tato spolupráce probíhá online prostřednictvím eTwinningového projektu, v němž dvě či více škol z různých zemí spolupracují na společném úkolu. V rámci eTwinningového projektu se žáci vzdělávají společně se svými partnery, rozvíjejí a zdokonalují si sociální a digitální kompetence. Důležitý význam je v možnostech spolupráce v několika rovinách. Využití digitálních nástrojů jednotlivé činnosti obohacuje a zároveň žáky posouvá dál. Využití těchto kompetencí má u žáků přesah i do běžného života. Učitelé mají možnost sdílet své zkušenosti s kolegy v zahraničí. eTwinnning rovněž nabízí profesní rozvoj zaměstnanců škol a je součástí programu Erasmus+. Národním podpůrným střediskem pro eTwinning je v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS).