Důstojnou oslavu, tak jak se na významné výročí sluší a patří, připravili pedagogové společně se žáky ze Základní školy Přimda na pátek 7. června. Slavilo se půl století od otevření nové školní budovy a oslava to byla plná vzpomínek. Pozvání přijala celá řada bývalých pedagogů a dorazilo i mnoho někdejších žáků. K nahlédnutí byla alba s fotografiemi  žáků seřazená dle jednotlivých let a také několik kronik, které připomínaly časy dávno minulé.

ZŠ Přimda slavila 50 let od otevření nové školní budovyZŠ Přimda slavila 50 let od otevření nové školní budovyZdroj: Deník/Monika Šavlová

Ve vestibulu u vchodu si hned po příchodu mohli zájemci zakoupit brožuru přibližující dlouhou historii školy a také celou řadu upomínkových předmětů, které žáci sami vyrobili. K zastavení lákala také pestrá nabídka občerstvení.

V průběhu odpoledne hosté procházeli školou, kde na dlouhých chodbách nástěnky plné fotografií a obrázků připomínají úspěchy žáků, kterých má škola celou řadu. Úspěchy sbírá dokonce i v mezinárodních projektechv rámci eTwinningu a Erasmu+. Na výzdobě zdí se podíleli velkou měrou i sami žáci. „Tohle dělali naši deváťáci. Vzpomínka na ně tak tady zůstane navždy,“ ukazuje s úsměvem ředitelka Marcela Husáková na obrázky kostlivce, bobra či ptáčka. Jen o kousek dál jsou v několika jazycích napsány různé fráze a ředitelka pak s velkou pýchou ukazuje na dva obrovské obrazy betlémů. „Tento byl dokonce na výstavě na Pražském hradě v rámci projektu, který kdysi organizovala dcera bývalého prezidenta Kateřina Zemanová. A měl tam velký úspěch,“ pronesla s hrdostí v hlase na adresu vskutku velkolepého díla žáků školy Marcela Husáková. Ta se po celou dobu každému, kdo projevil zájem o bližší informace, věnovala s úsměvem a ochotně i jednotlivce prováděla školními prostory. O úspěších žáků, jednotlivých třídách a jejich vybavení by mohla vyprávět dlouhé hodiny.

Zdroj: se svolením ZŠ Přimda

Ve třídách byl pro návštěvníky připraven program, díky němuž se mohli seznámit se školní výukou a projekty, kterých se škola účastní. Učitelé ZŠ Přimda tak společně se žáky předvedli pestrou škálu školních aktivit. V jedné ze tříd si zájemci především z řad dětí ozkoušeli, jak se dříve sedělo ve starých lavicích, kterou vedení školy pro tuto příležitost zajistilo, a jak se psalo násadkovým perem a tuší. V další třídě si malí i velcí mohli zkusit složit z nastříhaných ústřižků pověsti o Přimdě, případně si ji odnést již složenou od někoho dalšího. O kus dále si odvážnější zkusili nasadit brýle pro virtuální realitu a za odborného dohledu školáků se přenesli do daleké historie anebo se blíže seznámili třeba s chemickými prvky. „Pojď, ukážu ti, kde jsem dřív seděla,“ vedla za ruku chodbou synka jedna z maminek. „Jsem si trošku pobrečela,“ rozpačitě se usmála další z maminek. A na tázavý pohled své dcerky odpověděla, že to pochopí tak za 30 let.

Do 20 ročníku přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením se jako každý rok i letos zapojily také děti z tachovských mateřinek a škol.
Domov Milíře uspořádal v Tachově přehlídku Prostor pro duši. Byla plná emocí

Obrovský zájem byl o alba s fotografiemi. Na dlouhou chvíli se u nich zdržela také ženská část z rodiny Wohlmuthových. „Našla jsem sebe i bráchu i další spolužáky, je to super, takhle si zavzpomínat, “ usmívala se Patricie Karolína Wohlmuthová. „Mají to tu moc hezky připravené,“ pochválila oslavu 50 let od otevření školy také její matka Lucie.

Ze staré budovy vybudovala Barbora Pitrová ve Stříbře novou moderní prostornou kavárnu.
Moderní kavárna Báry Pitrové ve Stříbře oživila roh náměstí a láká zákazníky

Na vzpomínkovou akci byli pozváni všichni pedagogové, kteří ve škole od roku 1974 učili. Pro ty byl na závěr akce nachystán společný oběd. „Naše paní kuchařky připravily bohaté pohoštění a pak také řízek s bramborovým salátem. Společně si posedíme, popovídáme a zavzpomínáme,“ těšila se na společné chvíle s bývalými kolegy ředitelka školy Marcela Husáková. Pozvání přijala také bývalá ředitelka školy Marcela Valentová a nechyběl ani dlouholetý bývalý ředitel školy Karel Halla. „Škola pod vedením Marcely Husákové dále vzkvétá. Je vidět, že komise před lety volila dobře. S děvčaty jsem stále v kontaktu, sleduji zdejší školní úspěchy,“ řekl Deníku Karel Halla. „Za mého ředitelování nebylo tolik projektů, jako se dělá dneska, my jsme více sportovali,“ zavzpomínal. A slovy chvály nešetřila ani další bývalá učitelka Stanislava Stieglerová. „Pozvání jsem přijala moc ráda, škola je nádherná, ale tady byla krásná škola vždycky. Nyní je samozřejmě více zmodernizovaná než byla v roce 1996, kdy jsem odcházela. Sleduji mimo jiné také kolegyni Janu Anděl Valečkovou a úspěchy, jakých se žáky dosahuje. Je to skvělé, “ vysekla poklonu kolegyni Stieglerová.

Z připravené brožury, kterou škola k výročí vydala:

31. srpna 1974 byla po mnoha letech čekání slavnostně otevřena nová budova Základní devítileté školy Pohraniční stráže v Přimdě. Slavnostního otevření školy se zúčastnila řada hostů z ministerstva školství, okresní školní inspekce, ONV, NDR a SSSR. Pásku přestřihl generálporučík ing. František Šádek. Náklady na stavbu nové školy činily nakonec 19,6 milionu. V budově se nacházelo 14 kmenových tříd, 3 odborné učebny (biologie – výtvarné výchovy, fyziky – chemie, hudební výchovy), dvě tělocvičny, dvě oddělení školní družiny, kuchyně s jídelnou, tělovýchovný areál a síň pokrokových tradic. Do školy nastoupilo 278 žáků 1. – 9. ročníku. Dvě oddělení školní družiny navštěvovalo 82 žáků. Školní jídelna nabízela teplé přesnídávky (připravovala jich v průměru 240) a obědy (v průměru 214). Ředitelem školy se stal Karel Raiser, jeho zástupkyní Marcela Valentová. Pedagogický sbor tvořilo vedení školy a 16 učitelů. V dubnu 1975 onemocněl Karel Raiser, zastupující ředitelkou školy byla jmenována Marcela Valentová, zástupcem ředitelky se stal Karel Halla.

Ve škole pracovala PO SSM (8 oddílů pionýrů a 2 oddíly jisker), jejímiž členy bylo 200 žáků. Ve volném čase mohli žáci navštěvovat některý ze zájmových kroužků – zdravotnický, hudební, tenistů, košíkové či fotografický. 50% žáků se zúčastnilo nácviku na spartakiádu, starší žáci a žákyně vystupovali i na celostátní spartakiádě v Praze. Žáci se zapojovali do různých vědomostních (olympiády), dovednostních (recitace) a sportovních soutěží, věnovali se sběru druhotných surovin, léčivých bylin a lesních plodin.

V lednu 1976 se do školy vrátil Karel Raiser. Již následujícího školního roku však musel ze zdravotních důvodů požádat o invalidní důchod. Od školního roku 1977-78 působila jako ředitelka školy Marcela Valentová, zástupcem ředitelky Karel Halla, který se pak od 1. července 1990 stal novým ředitelem školy.