Na základní škole v Černošíně začal nový školní rok také pro devět prvňáčků. Tito žáci se budou učit ve třídě, která má k dispozici interaktivní tabuli, na které se dá velice dobře praktikovat učení formou hry a rozvíjení se v multimediální činnosti. Žáky do lavic doprovodili rodiče, ale přišli se na ně podívat i starosta Černošína Jan Grigar a ředitelka školy Dagmar Varousová.

„Období devíti let na základní škole ovlivní váš život také do budoucna. Škola pomůže zformovat vaši osobnost, ukáže vám směr, kterým máte dále ve svém životě kráčet," řekla  prvňákům Varousová. „Na naší škole se vyučuje s pomocí moderních vyučovacích pomůcek s dohledem kvalitních pedagogů. Pokud snoubíme tyto věci s pomocí rodičů, máme základní stavební kameny pro kvalitní výuku," dodala ředitelka.

Na první vyučovací hodině, která byla pod taktovkou třídní učitelky Marcely Petričkové, se mezi sebou děti hlavně seznamovaly. Žáci páté třídy si pro prvňáčky připravili pasování na žáky stužkami.  Dále se všichni společně vyfotili a třídní učitelka poskytla rodičům informace pro nadcházející dny. Na závěr pronesl proslov i starosta města Jan Grigar. „Chtěl bych žákům popřát mnoho nových zážitků a kamarádů. Přeji také mnoho sil při zdolávání vašich nových poznatků, které si ze školy odnesete," uvedl.

Škola prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí, kdy byly do tříd z dotací Evropské unie instalovány interaktivní tabule, moderní počítače, které usnadňují a zatraktivňují výuku jak žákům, tak učitelům. Rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení na prvním stupni a druhý stupeň má k dispozici multifunkční hřiště, přímo na dvoře školy. „Myslím si, že vybavenost naší školy je velice dobrá. Pokud se podíváte do mnohem větších škol ve městech, tak takové zázemí některé zdaleka nemají," uvedla jedna z učitelek Naděžda Pézlová.

Lukáš Hilpert