„Podle školského zákona musí být zápisy provedeny v době od 15. ledna do 15. února,” uvedl vedoucí odboru školství Městského úřadu Tachov Josef Kožnar. „Na přesném termínu se domluví každá konkrétní škola se svým zřizovatelem,” do­dal.

Termíny pro zápis dětí v okresní městě do škol v Hornické, Kostelní a Zárečné ulici je již stanoven. „Termín a doba konání zápisu dětí k plnění povinné školní docházky jsou pro všechny tři tachovské základní školy stejné. Uskuteční se v pátek 27. ledna 2012 v době od 13 do 18 hodin,” upřesnil Kožnar.

Dále uvedl, že dítě lze zapsat na jednu základní školu. „Zákonní zástupci při zápisu předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu dítěte,” doplnil další informaci Josef Kožnar. Dodal, že přihlásit dítě ke školní docházce je zákonnou povinností.

Bližší informace k zápisům poskytne ředitelství každé ze základních škol, případně odbor školství a kultury Městského úřadu Tachov.