„Některé změny jsou dílčí, jiné významnější,“ uvedl vedoucí odboru školství Městského úřadu Tachov Josef Kožnar. „Zůstaly například zachovány školské rady, přestože se původně hovořilo o jejich zrušení. Jsou složeny ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele.“

Zákon také hovoří o tom, že děti v mateřských školách budou mít v posledním, tedy předškolním ročníku po dobu dvanácti měsíců docházku zdarma. Pokud ale bude mít dítě o rok odloženu školní docházku a bude předškolní třídu v mateřské škole navštěvovat další rok, bude docházka zpoplatněna.

„Největší změna je v paragrafu 166, který zavádí pravidlo jmenování ředitelů škol do pracovního poměru na funkční období šesti let,“ uvedl Kožnar. A dodal: „Výklad této části zákona není ale prozatím zcela jasný. Zákonodárci, ministerstvo školství i právní kanceláře zpracovávají právní podklady pro jednotný výklad.“

Nejnovější výklad zákona hovoří o tom, že by ve funkcích s největší pravděpodobností mohli i nadále zůstat ti ředitelé, kteří se osvědčili a jejichž zřizovatelé jsou s jejich dosavadní prací spokojeni.

V Tachově je osm ředitelů a ředitelek – pět v mateřských školách a tři v základních školách. „K jejich práci nemá město jako zřizovatel zatím žádné výhrady,“ řekl starosta Ladislav Macák.

Další školská zařízení ve městě spravuje Plzeňský kraj. Jsou to Střední průmyslová škola Světce, Gymnázium Tachov, Dům dětí a mládeže Tachov, Dětský domov Tachov a Základní umělecká škola Tachov. „ V celém kraji by se případná výběrová řízení na ředitele týkala 65 škol, což jsou dvě třetiny všech krajských školských zařízení,“ uvedl vedoucí odboru školství Plzeňského kraje Jiří Struček.

Oba oslovení chápou paragraf 166 jako možnost nikoli nutnost vyhlásit výběrová řízení. Poslední výklad ministerstva školství totiž hovoří o tom, že zákon nenutí zřizovatele vyhlašovat zbytečné konkurzy. V případech, kde je zřizovatel s ředitelem spokojen by to bylo podle tohoto ministerského výkladu plýtvání veřejnými prostředky.

Další změna se týká věku ředitelů. Dosud mohli vykonávat funkci maximálně do 65 let. Tato věková hranice v novém školském zákoně padla. Z funkce může ředitele odvolat stejně jako dřív zřizovatel. Nově ale návrh na odvolání může podat také školská rada nebo Česká školní inspekce.