„Osadní výbory považuji za přínos pro město i osady,“ uvedl starosta Tachova Ladislav Macák. „Jejich prostřednictvím známe lépe potřeby malých obcí. Snažíme se je plnit tak, jak to finanční možnosti dovolí. Musíme však zohlednit fakt, že tam žije jen mizivé procento obyvatel města.“

„Vadí nám, že některé naše požadavky nejsou splněny. Týká se to hlavně opravy místní komunikace. Její opravu slibuje radnice každý rok a nakonec na ni nikdy nezbudou peníze, i když její část už letos opravena byla,“ uvedla předsedkyně osadního výboru ve Velkém Rapotíně Marie Černá. „Přesto jsme se splnění některých našich požadavků dočkali. Máme například opravené kanály a také hasičárnu,“ dodala.

Od založeni osadního výboru v Malém Rapotíně byl jeho předsedou Jaroslav Ráž. V letošním roce předal funkci mladšímu sousedovi. „Myslím, že nazrála doba, kdy by se měli začít angažovat ti mladší,“ odůvodnil své odstoupení. Má ale ze stávajících předsedů osadních výborů nejdelší a tedy největší zkušenosti. Pravidelně se zúčastňoval jednání tachovských zastupitelů a téměř vždy vznášel i požadavky své malé obce. Dokázal zastupitelům i poděkovat, když se něco povedlo.

„Považuji vznik osadních výborů za dobrou myšlenku. Zastupitelstvo musí znát potřeby lidí i v těch nejmenších osadách a nejlíp jim to řekne člověk, který tam žije,“ uvedl bývalý předseda osadního výboru. „Osada by nikdy jako samostatný celek nedala dohromady tolik finančních prostředků, na to, co je potřeba udělat. V Malém Rapotíně máme například novou kanalizaci, rekonstruovaný vodovod, kapličku, obnoven rybníček, ze dvou buněk je udělaná klubovna, kde se mohou lidé setkávat. Nejnověji byl vybudován chodník, takže lidé zde bydlící nebo pracující už nemusejí chodit po frekventované silnici,“ vyjmenoval.

Přesto si ale myslí, že je co zlepšovat. „Měli bychom se v komunikaci mezi osadami a městem dostat na vyšší úroveň. Podle mě by bylo třeba vymezit pravomoci, vytvořit pravidla pro vzájemnou komunikaci,“ řekl a uvedl příklad. „Když město například prodá v katastru osady nějaký pozemek, mělo by to vyvěsit nejen v Tachově a na internetu, ale také v té dotčené osadě, které se to týká.“ Pro lepší vzájemnou komunikaci považuje Ráž za výhodu, když se může předseda osadního výboru zúčastni jednání zastupitelstva a okamžitě reagovat a vznášet. připomínky.