Podle literatury se park prostírá asi na 10 hektarech a lze říci, že houstne s přibývající vzdáleností od zámku.

Procházka zámeckým parkem

Není mým cílem zde vyjmenovat všechny druhy v parku rostoucí, nakonec jejich inventarizace by představovala odbornou práci v objemu několika dnů či spíše týdnů. Bez větší praxe při určování exotů a bez patřičné literatury se lze jen těžko narychlo orientovat ve skupinách cypřišků a zeravů nebo v cizokrajných jedlích a borovicích. Mimo nich tu roste řada pěkných červenolistých buků, dále smrků, lip, dubů, různých javorů, ale také například lísky turecké, je tu jinan dvoulaločný, kaštanovník jedlý či jedlovec kanadský. Pěkným, ovšem zanikajícím prvkem, je akátové stromořadí na jižní hranici parku. Nutno říci, že některé v literatuře popisované dřeviny jsme již v parku nenašli.

A jaké největší dřeviny jsme tedy detailněji zdokumentovali? V centrální části parku jsou to nízko zavětvený dub červený. Obvod kmene má 552 centimetrům v necelém metru nad zemí, výšku pak 22 metrů.

Trocha čísel

V parku jsme rovněž nalezli buk lesní červenolistý (obvod kmene 392 centimetrů a výška 21 metrů), pyramidální dub letní (obvod kmene 460 centimetrů v 0,7 – 0,8 metru nad zemí výška 30 metrů), dvě jedle určené Dr. Michálkem jako jedle stejnobarvé (obvody kmenů 279 a 315 centimetrů výšky 36 a 24 metry), při již zmíněné jižním akátovém lemu pak douglasku tisolistou (obvod kmene 331 centimetr a výška 31 metr). Orientačně jsme změřili ještě třeba dub letní s obvodem kmene 365 centimetrů a smrk s obvodem kmene rovné tři metry.

Za smrky k potoku

Za velkými smrky se z Trpíst posuneme o pár kilometrů severozápadním směrem, do údolí Kozolupského potoka. Je celkem dobře přístupné, ať již lesní cestou od Sviňomaz či téměř silničkou z Rozněvic do Rochlova. Kozolupský potok pramení u Horních Kozolup. Na dolním toku se jeho údolí hluboce zařezává k potoku Úterskému. Vlhké a stinné polohy při potoce svědčí růstu smrků a právě o nich bude řeč.

Na necelých dvou kilometrech toku jsme našli 4 smrky s obvody kmenů nad 3 metry a 2 jedince s obvodem větším než 4 metry, což je pro tuto oblast maximum.

Postupujeme-li od soutoku s potokem Úterským proti proudu, najdeme první velký smrk v místech, kde se cesta oddaluje od potoka. Roste nepřehlédnutelně kousek od cesty, má výrazné kořeny a kuželovou bázi kmene s obvodem 403 centimetry. Výšku jsme mu naměřili 37 metrů. Od čtyřmetrového smrku je viditelný smrk rostoucí na druhém (pravém) břehu potoka. Má obvod 326 centimetrů, výšku 40 metrů a je nejvyšším z měřených smrků. Několik metrů nad zemí se jeho kmen dělí ve dva. O něco výše po proudu, nad zaniklým rybníčkem (zůstala znatelná hráz napříč údolní nivou) roste smrk se stejným obvodem 326 centimetrů a výškou 35 metrů. Je na něm necitlivě natlučeno myslivecké sedátko. Za zmínku stojí mohutné kořenové náběhy a napříč rostoucí svazující kořen.

Památný smrk Stříbrska

A to už se blížíme k zatím největšímu známému smrku Stříbrska, k památnému stromu s názvem Smrk v údolí Kozolupského potoka. Roste na pravém břehu a za památný byl vyhlášen v roce 2005, v současnosti je zároveň významným stromem Lesů ČR. Pojďme k jeho rozměrům. V Ústředním seznamu ochrany přírody jsou uvedeny údaje z doby vyhlášení. Obvod kmene 414 centimetry a výška 35 metrů. V dubnu 2010 jsme naměřili obvod 421 centimetr, výšku 39 metrů. Aktuálně, letos v listopadu, obvod 427 centimetrů a výšku 26 metrů. Je tedy zřejmé, že strom stále bytní, rapidní pokles výšky je důsledkem vrcholového zlomu. Ulomené torzo leží mezi cestou a smrkem. Mimo celkovou mohutnost lze na tomto smrku obdivovat bytelné mechaté kořeny zpevňující břeh potoka. Opravdu krásný strom.

Ještě pár desítek metrů proti proudu rostou další dva větší smrky. První přímo u potoka, tentokráte na levém břehu. Je tak trochu menší kopií smrku památného. Obvod dorostl do 323 centimetrů a výšky 37 metrů. Za potokem, na patě svahu roste v podstatě smrkový dvojkmen s obvodem kmene 357 centimetrů a výškou 39 metrů.

Zatímco malebný zámecký park není běžně veřejnosti přístupný, údolí Kozolupského potoka můžete navštívit kdykoli. Velké smrky, lesy kolem a šplouchající potok jsou zárukou pěkného výletu v každé roční době.

Miroslav Trégler