V rámci poskytnuté dotace Fondem životního prostředí budou práce v zámeckém parku ukončeny k poslednímu dni letošního roku. „V parku došlo k celkovému vyčištění, novému osázení a úpravám ploch,“ informuje Petr Myslivec, místostarosta Boru. Vytvořena zde bude odpočinková zóna, kde budou umístěny naučné tabule o flóře parku. „V dalším období by měla následovat úprava parkových cest a vyčištění obou rybníčků,“ nastínil vizi města Myslivec. Pokračující plánovanou celkovou rekonstrukcí prochází v letošním roce také samotný borský zámek. Při Loretánských slavnostech byla veřejnosti zpřístupněna hodovní síň, kterou zdobí barokní socha archanděla Michaela.

„Tato plastika prošla částečnou konzervací,“ připomněl místostarosta. Projekčně má město připraveny i další investiční záměry. Mezi hlavní patří rekonstrukce borského stadionu. „Investiční náročnost akce je ve výši patnácti milionů korun. Projekt je řešen ve dvou etapách. V případě vyhlášení vhodného dotačního titulu ze struktuálních fondů Evropské unie bude město žádat o zařazení,“ podotkl Myslivec. V letošním roce se předpokládá ukončení zpracované projektové dokumentace pro pozemky na výstavbu rodinných domků v severní části města a dále budovy s veřejným WC v dolní části náměstí.