Obyvatele Cebivi trápí chátrající zámek. Ten vlastní tři majitelé, kteří se údajně neumí mezi sebou domluvit. Na slíbenou rekonstrukci čeká starostka už sedmnáct let. „Asi to zní absurdně, ale od roku 1993 trval nějakou dobu převod na nové vlastníky a vzápětí následoval k soudu spor majitelů, díky kterému se ani jeden z nich do oprav nežene. Při tom zámek chátrá víc a víc a hrozí i nebezpečí, že někde něco spadne a někoho to zraní,“ zoufá si starostka obce Zdeňka Řezníčková.

Cebiv postupně opravuje v obci náves, osazuje zeleň a snaží se přitáhnout zájem turistů. „Ale copak to jde? Každý pochválí upravené okolí, ale zámek je prostě zdejší dominantou a je tu pro nás ostudou,“ říká starostka.

Původní vlastníci měli prý aspoň snahu. „Dříve tam aspoň bývaly kanceláře Rolnické společnosti, tak to trochu statky udržovaly, dokonce koupily pětasedmdesát nových oken, že je tam dají, ale to jim nakonec zakázal památkový úřad ze Stříbra, prý okna nejsou z tvrdého dřeva. Tak ani nevíme, co si o tom myslet, jeden se to snaží zachránit a druhý to zakáže a raději to nechá osudu napospas,“ diví se Ŕezníčková.

Okna jsou údajně k ničemu. „Naposledy jsem slyšela, že tam někde chátrají a při tom musely stát plno peněz,“ dodala starostka.
Že je ale vše jen o slušné komunikaci nám potvrdila Ivana Osmiková z Odboru památkové péče ve Stříbře. „Je to velmi stará záležitost snad kolem dvaceti let, myslím, že nastala chyba v komunikaci. Pokud okna byla připravená, spíše by tento objekt chránila, nežli by zůstal bez oken,“ myslí si Osmiková.

I ona má však strach z havarijního stavu zámku. „Snažili jsme se to s majiteli skutečně řešit, ale domluva s nimi nebyla jednoduchá. Mohli by získat i dotace, ale prostě musí k tomu prokázat vlastnicví, a tím, že jsou ve sporu, to nejde,“ říká. „Mě osobně stav této památky mrzí. Statika horního patra není dobrá, střechou už také zatéká. Zámek je doslova v havarijním stavu a hrozí, že se někde něco propadne,“ varuje Ivana osmiková z Odboru památkové péče.

Chátrající zámek hrozí dalším nebezpečím. Děti do něj našly přístup. „My samozřejmě nevíme, kdo tam chodí, majitelé tvrdí, že je objekt pořádně zajištěn, ale slýcháme, že tam děti lezou, že tam našly své útočiště. Zaplať panbů, že se ještě nikomu nic nestalo,“ říká starostka.
Obyvatelé dominantu návsi berou jako osobní ostudu. „Je to strašný pohled. Majitelé se prý nejsou schopni domluvit. Ta budova je sama o sobě nebezpečná už z venkovního pohledu, a to jsem ani nebyl uvnitř,“ říká Pavel Mareš z Cebivi. „Sám se divím, že se ještě nic nestalo. Osobně bych něco takového nechtěl, to by byla moc velká starost,“ dodal cebivský obyvatel.

Ani letos se zámek oprav zřejmě nedočká, potvrdila nám jedna z majitelek z Plzně, jejíž jméno je redakci známo, ale nepřála si být jmenována. „Rekostrukce v této době určitě nebude. Soud se stále protahuje a řeší se vlastnictví. Je to škoda, mohli jsme získat pěkné dotace. Těžko se budu angažovat do něčeho, o čem ještě nevím, zda mi to bude soudem přiřknuto. I mě to mrzí,“ uvedla.