Práce byly zahájeny před několika dny. Jak Deník informoval místostarosta Tomáš Petráň, v rámci Projektu záchrany architektonického dědictví se v dané etapě jedná o stavební úpravy prostoru nacházejícího se západně od středového rizalitu zámku. „Mezi severní místností a jižní místností bude obnovena v minulosti odstraněná stěna včetně slohových dvoukřídlých dveří a obnoven omítaný strop. V dalším roce by mělo následovat dokončení zahájených prací, dále pak demontáž novodobého sociálního zařízení. V budoucnosti by pak měl být obnoven vstup na spojovací mostek mezi zámkem a kostelem," vyjmenoval Petráň.

Místnosti chce obec po dokončení prací využívat jako výstavní a společenské prostory.

Obec rovněž nechala aktualizovat projekt záchrany zámeckého areálu ve Svojšíně pro příští roky. „Projekt záchrany počítá s dalšími stavebními a restaurátorskými pracemi zejména v interiérech zámku, především ve druhém nadzemním podlaží, dále například s opravou hospodářských budov za zámkem," uvedl místostarosta.

Některé části hospodářských budov jsou totiž nadále ve špatném stavebně technickém stavu. Souhlas s navrženým postupem obnovy zámeckého areálu v příštích pěti letech vyjádřilo zastupitelstvo obce tento měsíc a na základě tohoto souhlasu podala Ministerstvu kultury České republiky kompletní žádost o zařazení akce obnovy památky do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016.

Také na práce, které se uskutečnily a ještě budou provedeny v letošním roce, bylo možné využít příspěvek od Ministerstva kultury. Jedná se o demontáž podlah, demontáž stávajícího novodobého podhledu, demontáž nevhodného zazdění původních nik, vyzdění původní zdi, montáž obnoveného omítaného podhledu, doplnění podlah pro stavbu nové příčky, omítnutí stropů a stěn obnovené příčky včetně osazení nových otvorů.

Podle rozpočtu by se měly náklady na uvedené práce přiblížit k jednomu milionu korun. Finanční příspěvek Ministerstva kultury na tuto akci je 750 tisíc korun, zbytek, tedy něco přes 200 tisíc korun, hradí ze svého rozpočtu obec Svojšín. Práce by měly být dokončeny v prosinci letošního roku.