„Program semináře tvoří pět přednášek, z nichž každá bude ukazovat problematiku obnovy venkovského kulturního dědictví z jiné perspektivy,“ říká Tomáš Svoboda z Centra pro komunitní práci, která je spoluprořadatelem celé akce. „Smyslem projektu Venkovská krajina očima dětí bylo společně se školami z Mikroregionu Konstantinolázeňsko vytvořit výukový program, který dětem zprostředkuje historii i současnost jejich obce a tvůrčím způsobem je zapojí do ochrany přírodního a kulturního dědictví regionu, ve kterém žijí,“ říká dále Svoboda.

Druhý příspěvek by měl podle pořadatelů hledat odpověď na otázku, jaké jsou kulturní prvky české vesnice.

„Ve Francii či Itálii je kulturní vzor tradiční vesnice součástí kulturního dědictví a identity národa a tamní venkovské obce při plánování dalšího rozvoje velmi pečlivě dbají na to, aby byl zachován,“ připomíná Svoboda.

Třetí přednáška semináře chce upozornit na fakt, že obec jako taková je kulturním dědictvím, tedy jinak řečeno, měli bychom o ní pečovat. Tady Svoboda připomíná severočeskou obec Horní Jiřetín. Té totiž hrozí, že bude po stovkách let zlikvidována kvůli těžbě hnědého uhlí.

„Místní obyvatelé i samospráva vedou dlouhý boj o to, aby jejich obec nedopadla podobně jako například Libkovicem,“ uvedl Svoboda.

Odpolední program semináře zahájí přednáška, která bude hledat příčiny devastace pohraničních oblastí České republiky a zároveň nastíní i možné směry jejich obnovy a rozvoje.

Součástí semináře budou i dvě výstavy. První z nich se jmenuje Venkovská krajinaočima dětí a obsahuje dětské výstupy ze stejnojmenného projektu, který bude běhemsemináře představen. „Na výstavě je možné vidět fotografie ze soutěže dětí a učitelů s názvem Můj vztah ke krajině, kde žiji, dětské výkresy i texty, v nichž děti popisují svou obec a její okolí, nebo videorozhovory dětí a rodičů na téma Krajina, ve které žiji,“ popisuje Tomáš Svoboda..

Výstava Živé paměti Sudet naopak zprostředkuje vzpomínky českých i německých pamětníků na předválečný život v českém pohraničí. Součástí výstavy jsou i historické a současné fotografie obcí, ve kterých tito lidé žili.

Nebude chybět ani takzvaný workshop. Jeho účele bude diskutovat nad silnými i slabými stránkami státní i evropské podpory péče o venkovské kulturní dědictví.

„Účastníci semináře budou mít možnost získat inspirativní náměty pro svou další činnost a to jak prostřednictvím jednotlivých příspěvků, tak i v diskusích, které jsou naplánovány po každém bodu programu a v rámci workshopu,“ podotýká Svoboda.

Účastníci budou mít možnost se setkat se zástupci státní správy, samosprávy a neziskových organizací.