Muzeum Českého lesa v Tachově na říjen připravilo další ze zajímavých výstav. Tentokrát se jedná o zapomenutá místa v pohraničí. Jak sami pořadatelé zmiňují, pohraničí České republiky, tedy i okres Tachov, bylo svědkem většiny dějinných změn druhé poloviny minulého století. Stopy po těchto událostech jsou stále v krajině patrné, i když rychle mizí.

POHRANIČÍ SKRÝVÁ DOSUD NEOBJEVENÉ POKLADY

„Za výstavu vděčíme především Západočeské univerzitě. Její pracovníci provedli archeologický průzkum rozsáhlé oblasti pohraničního pásu okresu Tachov. Oblast mapovali pomocí moderních technologií a zaměřili se především na zaniklé obce a výrobní areály, například mlýny nebo sklářské dílny. Nezapomněli ale ani na relikty železné opony. Výstavu doplňují archeologické nálezy z míst po zničené místní civilizaci,“ řekla Deníku ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově Jana Hutníková.

ŽELEZNÁ OPONA JE Z NÁLEZŮ STÁLE PATRNÁ

Výstava je rozdělená do třech na sebe navazujících částí, návštěvník se během prohlídky pomocí vytavených exponátů a velkoplošných tabulí s texty dozví o provedeném výzkumu pohraničí a lokalitách průzkumu. Výstava Zapomenutá místa pohraničí mapuje posledních padesát let vývoje očima archeologie, návštěvníci se ale při prohlídce exponátů dozví, že odborníci z plzeňské univerzity nezkoumali pouze toto časové údobí ale například u obce Bažantov se časovou osou protli až do středověku, kdy obec vznikla.

„Většina z exponátů zde na výstavě jsou předměty nalezené takzvaným povrchovým sběrem. Zajímavá je z našeho pohledu například zaniklá obec Hraničky, jejíž obyvatelé se živili činnostmi na vodní pohon, časté tady byly vysoké pece, leštírny, hamry. Obec Jedlina je zajímavá tím, že jsou zde dodnes velmi patrné stopy krajiny studené války a takzvané relikty železné opony. Zajímal nás ale i důvod zániku některých obcí a jejich neúspěšného dosídlení po roce 1945. Důvodem bylo například i to, že lidé nechtěli bydlet v obcích v jejichž blízkosti se nacházel masový hrob, kterých je na Tachovsku hodně,“ řekl jeden z členů archeologického týmu Michal Rak.

PEC V BAŽANTOVĚ PEKLA UŽ VE STŘEDOVĚKU

Výstava se samostatným panelem věnuje také archeologickému výzkumu v okolí zaniklé obce Bažantov, kde byl jako v jediné lokalitě proveden archeologický průzkum. „Artefakty zde vystavené jsou z období od dvacátého století až do středověku, kdy obec vznikla. Zajímavostí je dům s číslem sedm, kde jsme průzkumem zjistili, že pozůstatky pece, která stála uprostřed domu sahají právě do středověku,“ seznámil vedoucí archeologického průzkumu Lukáš Funk.

Organizátoři kromě výstavy plánují i vydání dvou dvoujazyčných knih. První by měla obsahovat dosud nevydané sebrané paměti Tachovska před rokem 1945. Další bude kuchařka Tachovska o jídle a především vzpomínkách na něj.

Výstavu Zapomenutá místa pohraničí 50 let očima archeologie, můžete v prostorách Muzea Českého lesa v Tachově navštívit do konce října.