To vše mají možnost vidět návštěvníci už tuto sobotu při jejím slavnostním otevření.

Zrekonstruovaná naučná stezka pojednává o sklářství a přírodě místního regionu. „Na programu je připravena komentovaná vycházka po trase stezky, kde například bude návštěvníkům představena technická památka Arnoštova leštírna, pravděpodobně jediný zachovalý stroj na leštění skla v Čechách, který se dočkal zastřešení proti nepřízni počasí," informoval Martin Jiran z AOPK ČR – Regionální pracoviště Správa CHKO Český les.

Akce začíná v sobotu 18. dubna srazem ve 13 hodin na parkovišti u altánku ve Staré Knížecí Huti a její předpokládané délka je asi 4 hodiny. Organizátoři doporučují oblečení a obuv do terénu.

Na zrekonstruování naučné stezky a zastřešení leštírenského stroje se podílely Lesy ČR, s. p. a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les. Slavnostní otevření dále spolupořádají také ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy o. s.

Doprava

TAM – Vlak Mariánské L. (10:55) – přestup Planá u M. L. (11:09) – Tachov (11:27)

ZPĚT – Tachov (16:33, 18:26) – přestup Planá u M.L. (16:54, 18:47) – Mariánské L. (17:06, 18:55).

Pro zájemce je zajištěna doprava autobusem z Tachova do Staré Knížecí Huti – Tachov, sportovní hala (12:20) – Stará Knížecí Huť (12:50) a zpět. Čas odjezdu autobusu bude vyhlášen v průběhu akce. S ohledem na omezenou přepravní kapacitu autobusu je potřeba provést rezervaci místa v termínu od 6. 4. do 16. 4. na tel. 725 044 021 (L. Janoušková). Rezervace platí zároveň i pro dopravu zpět.