Setkání se zúčastnil také starosta Viechtachu Franz Wittmann a místostarosta Tachova Josef Horáček.

Projekt měl za cíl naučit žáky prvního stupně základům němčiny v Čechách a naopak základům češtiny na německé straně. Prostřednictvím šedesáti hodinových lekcí kroužku němčiny zdarma se v tachovské základní škole učilo němčinu 14 žáků ze druhé až čtvrté třídy.

V tomto týdnu se setkání přesune do Tachova, uskuteční se v úterý 2. dubna a připravený je zajímavý program včetně setkání s tachovským starostou Ladislavem Macákem.