Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení místního Programu obnovy venkova na roky 2011 až 2014.

„Tento program obsahuje čtyři hlavní kapitoly,“ uvedl starosta Přimdy Miroslav Kunt. „V první jsou obsaženy akce k zachování a udržení venkovské zástavby. Druhá se týká údržby veřejného prostranství. Ve třetí jsou zahrnuty akce osvětové a kulturní a v poslední hovoří o zapojení obce, tedy Přimdy, do života celého regionu,“ popsal přijatý dokument starosta.

Přidal konkrétní příklady akcí zahrnutých do programu obnovy venkova. „Připravujeme zasítění šesti nových stavebních parcel a přístupové komunikace k nim.“

Do programu patří i právě uskutečňovaná výstavba infocentra, které by mělo začít sloužit už za měsíc. V druhé polovině roku začne rekonstrukce hasičské zbrojnice. „Na tu se nám podařilo získat dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje na havarijní stavy,“ doplnil Miroslav Kunt.

Další akcí uvedeného programu je rekonstrukce odvodňovacích žlabů v Újezdě pod Přimdou či nákup komunální techniky potřebné pro údržbu zeleně v Přimdě a osadách k ní náležejících. Do kapitoly osvětových a kulturních akcí lze zařadit každoroční podíl na pořádání Jízdy Saši Kolowrata, příspěvek na opravu kostela svatého Jiří v Přimdě, rekonstrukce kaple v Třískolupech či pořádání pouti. Zahrnuta a schválena je i rekonstrukce velkého lyžařského vleku.

Přimdští zastupitelé na uvedené roky 2011 až 2014 schválili také rozpočtový výhled. V souladu s dikcí zákona vyslovili rovněž souhlas se závěrečným účtem města za uplynulý rok.