Byla postavena v roce 2005 a využívali ji nejen žáci školy, ale i plánské sportovní kluby. „I přes problémy s vytápěním byla pro naše potřeby ideální," uvedla ředitelka školy Jana Basáková. V průběhu let minimálně třikrát spadla, definitivně pak v noci ze 16. na 17. prosinec loňského roku. Za pádem bylo částečně počasí, větší míru zavinění však lze považovat lidský faktor. Nafukovací hala byla postavena neodborně a v podstatě vlastními silami. Nebyla podle zastupitelů zkolaudovaná, personál nebyl odborně vyškolen.

Plánští zastupitelé jsou si vědomi, že sportovní zařízení škola i sportovci potřebují, nejsou však zatím schopni se dohodnout, co postavit. Z původních tří návrhů zbyly dva. Pevnou montovanou halu zamítli již na minulém jednání. Nyní rozhodovali zda využít lanové sítě, která zbyla po hale a postavit obdobnou halu anebo novou, dvouplášťovou s modernější technologií.

„První varianta by představovala pořídit za necelých 700 tisíc nové obaly. Od pojišťovny dostaneme za spadlou halu 467 tisíc korun. Město by tedy nová nafukovací hala stála něco přes 200 tisíc korun a byla by ještě letos.. Nechali bychom ji samozřejmě postavit odbornou firmou se zárukou," uvedla na jednání zastupitelů starostka Martina Němečková.

Někteří ze zastupitelů prosazují druhou, dražší variantu dvouplášťové haly. Ta by mohla být postavena v příštím roce.„Původní hala měla dva problémy – čas od času spadla a v zimě se nedala pořádně vytopit, byla tam zima," uvedl za oponenty zastupitel Václav Krejčí.

„ Měli bychom dobře zvážit, jestli za málo peněz pořídit něco, co bylo nevyhovující a provozně náročné. Náklady na dvouplášťovou halu se vyplatí, je technologicky výhodnější, má lepší parametry," zněl názor Pavla Žižky.

V hlasování nedostala dostačující podporu ani jedna z variant. Zastupitelé proto odložili problematiku na červnové jednání. Vedení města se do té doby spojí se slovenskou firmou, která je údajně jediným dodavatelem dvouplášťových nafukovacích hal a získá od ní všechny potřebné podklady.