Vzhledem k zvyšujícím se nákladům na hospodaření s odpady navrhla rada města zastupitelům schválit v nové vyhlášce poplatek ve výši 600 korun na osobu a rok. „Jsem proti jakémukoliv zvýšení tohoto poplatku," vyjádřil se zastupitel Jindřich Stejskal s tím, že pro město bude ponechání poplatku v současné výši únosné. „Navrhuji zastupitelům ponechat stávající poplatek, tedy pět set korun na osobu a rok," uvedl dále Stejskal.

Jeho návrh podpořilo deset zastupitelů, čtyři byli proti a podporovali změnu poplatku. Jedna zastupitelka se hlasování zdržela.

Jedinou podstatnější změnou v nové vyhlášce o odpadech jsou termíny pro uhrazení platby. Termín první splátky byl zatím k 31. lednu, zastupitelé schválili jeho posunutí o jeden měsíc. Obyvatelé tak mohou první část poplatku za odpady uhradit k poslednímu únoru, další pak v červenci. „Samozřejmě ale mohou zaplatit celou částku hned na začátku roku," uvedl starosta Přimdy Miloslav Kunt.

Osvobozeni od poplatku zůstávají osoby starší osmdesáti let, děti pro rok, ve kterém se narodily, případně obyvatelé pobývající delší dobu ve zdravotnickém, seniorském či nápravném zařízení nebo v zahraničí.