Výsledek ustavující schůze dopadl podle očekávání

Kladruby – Nadpoloviční většinu osmi mandátů získala ve volbách do zastupitelstva města Strana zelených v Kladrubech. Z té také pocházejí v pondělí zvolená starostka a místostarosta. Jsou jimi opět Svatava Štěrbová a Jaroslav Pospíšil.

„Volby na post starostky a místostarosty dopadly podle očekávání, na obě místa byl vždy jeden kandidát,“ upřesnil Deníku místostarosta Jaroslav Pospíšil.

V Kladrubech se volili také předsedové finančního a kontrolního výboru. Finanční povede v novém volebním období František Med a kontrolní Josef Větrovec.

Stráž změnila místostarostku

Stráž – Novou místostarostku má od pondělního večera městys Stráž. Dosavadní Věru Koktovou nahradila po ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva Jitka Ježková.

Jediným kandidátem na post starosty byl Karel Fišpera, kterého zastupitelé také na další čtyři roky do funkce zvolili.

„Předsedy kontrolního a finančního výboru jsme na ustavující schůzi nevolili. Dohodli jsme se, že je zvolíme společně s členy dalších komisí na prvním pracovním jednání zastupitelstva v druhé polovině listopadu,“ uvedl starosta Stráže.

Starostou je opět F. Čurka

Halže – Františka Čurku zvolili jeho kolegové zastupitelé v pondělí večer znovu do čela Halže. Obec bude mít také dva místostarosty.

První místostarostkou Halže byla zvolena Jana Kiššová a druhým místostarostou se v pondělí stal Jan Krasinský.

Zastupitelstvo dále zvolilo do funkce předsedkyně finančního výboru Pavlu Ježdíkovou. Kontrolní výbor povede v tomto volebním období Aleš Dokoupil.

Starostkou je pošesté v řadě

Tisová – Pět volebních období vykonávala funkci starostky Tisové Marie Čadková. V pondělí večer načala svoje šesté volební období, když byla v tajném hlasování zvolena znovu do čela zastupitelstva.

„Byla jsem jedinou kandidátkou na funkci starostky, ale po tajném hlasování zastupitelů se na jednom z hlasovacích lístků objejvilo jméno Karla Novotného,“ řekla Deníku Čadková.

Místostarostou Tisové se v pondělí stal Stanislav Fišer.

Zastupitelé dále zvolily předsedy finančního a kontrolního výboru. Finanční povede Dušan Čmiko, kontrolní Miluše Kučerová.

Prostiboř mění vedení obce

Prostiboř – Renata Benešová se stala novou starostkou obce Prostiboř. Po pondělním ustavujícím jednání zastupitelstva nahradí ve funkci Jana Polčáka. Benešová bude neuvolněnou starostkou. Místostarostou se stal Karel Kotschy, finanční výbor povede Zbyněk Valše a kontrolní výbor Arnošt Dubec.

Skapce povede nadále Mečár

Skapce – Staronové vedení obce si zvolili v pondělí večer zastupitelé ve Skapcích. Do funkce starosty byl znovu zvolen Marian Mečár, post místostarosty bude opět vykonávat Josef Málek. Předsedkyní finančního výboru se stala Lenka Štruncová, předsedou kontrolního výboru Josef Andrš.