Díky němu se tak můžete projít starým náměstím, pohlédnout na zámek či jízdárnu Světce před opravou a další místa okresního města v minulém století. Za zapůjčení Janu Strakovi velice děkujeme.