„Na realizaci projektu přispěje částkou převyšující třicet milionů korun Norský fond. Dotace je rozdělena mezi pět sakrálních památek Plzeňského kraje, které tímto čeká kompletní oprava,“ uvedla Kateřina Kvasničková z MAS Český Západ – Místní partnerství.

V tachovském regionu budou z prostředků Norského fondu opraveny Santiniho kaple svatého Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra(134 414 euro), jižní křídlo monitorského kláštera a věž kostela Všech svatých ve Stříbře (cca 562 tisíc euro) a kostel svatého Václava ve Vysokém Sedlišti (329 622 euro).

Realizaci jednotlivých subprojektů mají na starosti majitelé dotčených památek. Kromě Stříbra je to na Tachovsku Planá a Kostelec, kterého se týká rekonstrukce kaple ve spádovém Ostrově u Stříbra.

„V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Stavební povolení bylo uděleno a je na cestě k nám,“ řekl starosta Kostelce František Trhlík.

Kapli svatého Václava a Vojtěcha čeká kompletní rekonstrukce. „Dostane novou střechu, omítku a bude kompletně odvodněná. Zároveň přibudou nové fresky. Jenom ty přijdou na 1,7 milionu korun,“ podotkl starosta. Rekonstrukce památky v Ostrově bude zahájena ještě letos, její ukončení se plánuje v příštím roce.

V původním projektu bylo přihlášeno 19 památek. Čtrnáct jich ale bylo vyřazeno. „Ministerstvo financí doporučilo počet opravovaných památek snížit na pět. Na ostatních čtrnáct se MAS Český Západ snaží nalézt možnosti finacování jinde. Například kostely v Otíně, Okrouhlém Hradišti či Křivcích získaly dotaci z programu Leader 2007 – 2013. Pro ostatní MAS připravila další integrovaný projekt na zpracování studií využití a obnovy kulturního dědictví. O jeho podpoře se rozhodne v nejbližších dnech,“ uvedla Kateřina Kvasničková.