Kulturní sál v obci Lestkov na Tachovsku se v sobotu odpoledne proměnil v kreativní dílnu a následně v besedu na téma Zaniklé vsi v našem okolí a jejich využití.

Setkání organizovalo místní občanské sdružení Pomozme si sami a skupina dětí, kteří si říkají Sosáci. Obě sdružení se dlouhodobě snaží o koncepční řešení a obnovu zaniklých obcí v okolí Lestkova, především obce Horní Víska ale i obcí Záhoří a Milkov.

Během diskuze proto vyvstala otázka, co s Horní Vískou dál a jak zaniklé obci vdechnout nový život. Nejen organizátoři ale i starostka obce Lestkov a pozvaný host Michal Preusz z Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni se shodli na tom, že je místo velmi zvláštní a energeticky silné a byla by proto škoda upustit od snah ho zachránit. „Samozřejmě vím, že myšlenka na obnovu obce stavbou nových obydlí je spíš nereálná, alespoň v naší generaci. Rádi bychom zde ale vybudovali poutní místo a osadili lavičky pro klidné posezení pamětníků a bývalých obyvatel nebo jejich potomků při návštěvě rodiště. Lidé, kteří tomu rozumí mi potvrdili zvýšené proudění pozitivní energie v Horní Vísce," řekla Tachovskému deníku Mirka Válová za občanské sdružení Pomozme si sami.

Možnost zřízení poutního místa v Horní Vísce na setkání veřejně podpořila i starostka obce Lestkov Renata Šilingová, která zároveň vyjádřila všem organizátorů poděkování za jejich dosavadní činnost, práci s dětmi a snahy o obnovení zaniklých obcí.

Během odpoledního programu se hosté mohli seznámit s již provedenými kroky učiněnými pro záchranu a obnovení vsí. „Během posledních let jsme odstranili náletové dřeviny, vyčistili a zvelebili bývalou náves. Občanské sdružení může čerpat dotace, to se daří, takže jsme pustili do vyčištění a obetonování studen, provedli jsme obnovu kamenných křížků a příjezdových cest," řekla organizátorka setkání. a pokračovala. „Do zaniklých obcí se snažíme přivést život. Pořádáme letní dětské workcampy, při nich děti pomáhají zvelebovat zaniklou obec. Věřím, že správnou cestou může být vzbudit zájem v dětech. Sama jsem rodačka z Jižních Čech a tak chápu, že místní lidé, kteří se tu nenarodili k těm místům nemají vztah, ten je třeba pěstovat už od dětství."

Po skončení setkání se účastníci vydali asi na hodinovou cestu do Horní Vísky, kde se uskutečnila Slavnost Lucií s již tradičním názvem Světlo pro Horní Vísku.

Jaroslava Hohlová