Hřbitovní zdi byly opravovány již několikrát, zbourat je kompletně a vystavět nové ale město nechce, neboť mají podle vedení nesmírnou historickou hodnotu. O jejich stáří vypovídají vedle stojící vzrostlé lípy, které se místy již zdí dotýkají. „Pokácení těchto zdravých krásných stromů nepřichází v úvahu, opravy nesmí stromy poškodit,“ dodala starostka.

Zakázka byla vypsána kompletně na opravu všech obvodových zdí, ale letošní rozpočet umožňuje opravy pouze zmiňovaných dvou. Proto rada města schválila podání žádosti o dotaci. Pokud ji město obdrží, a také závisí na její výši, bude se snažit opravit zdi letos kompletně. Pokud se tak nestane, budou práce pokračovat i v příštím roce. „Hřbitov je pietní místo, místo posledního odpočinku převážně našich kladrubských občanů, proto chceme, aby vypadalo důstojně a upraveně,“ uzavřela starostka.