Z dotačního Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj však tyto peníze nedostane. Uspěly ale jiné žádosti z Tachovska.

„Náklady na opravu hřbitovní zdi jsme odhadli na necelých šest set tisíc, v dotaci jsme požadovali dvě třetiny, ale neúspěšně. Zeď ale začneme opravovat ještě letos," sdělila Deníku starostka obce Jitka Valíčková. „Budeme se snažit opravovat zeď alespoň po částech, celou najednou ji neuděláme, na to nemáme prostředky," dodala s tím, že letos bude opravena nejpoškozenější část o délce přibližně padesáti metrů.

Staré Sedliště může alespoň počítat se stotisícovou dotací ze stejného programu na vylepšení dětských hřišť.

Na to dostanou peníze také v Lesné. „Na našem dětském hřišti je zatím jedna atrakce. Chceme hřiště rozšířit o kolotoč, houpačky, prolézačky, kombinované prvky a další atrakce, včetně zázemí s lavičkami a dalším mobiliářem," uvedl starosta Lesné David Ölveczki. Náklady na doplnění hřiště jsou přibližně 650 tisíc korun, obec dostane 400 tisíc.

Podle místostarosty Svojšína Tomáše Petráně je šest podpořených projektů z dvanácti z tachovského okresu málo. „Není to nic moc. Tachovsko je stále považováno jako region se soustředěnou podporou státu ale do výsledků se to příliš nepromítá," okomentoval Petráň. Ministerstvo místního rozvoje podpoří v uvedeném programu 531 projektů, mezi které rozdělí 161 milionů korun.

Svojšín patří mezi šestici šťastnějších obcí z Tachovska, může počítat s finanční podporou celkové rekonstrukce márnice na tamním hřbitově. „Márnice je z konce osmnáctého století a žádá si celkovou opravu. Tu potřebuje hlavně střecha, narušený je také krov. A součástí projektu je odstranění novodobého přístavku," popsal Petráň.

Přístavkem je garáž, která sloužila k parkování pohřebního vozidla. To ale obec nevlastní a proto bude garáž odstraněna. „Objekt dostane dvoje nové dveře, dvě nová okna a vrátí se do původního dispozičního uspořádání," uvedl místostarosta. Svojšín dostane na opravu 300 tisíc.