„Exkurze se již účastnily děti ze škol v Černošíně, Plané i Stříbra a například také obyvatelé Ctiboře," řekl Pavel Filipčík, jednatel Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín. „Cílem byla osvěta a seznámení účastníků s provozem této spalovny, která vznikla přestavbou bývalé elektrárny. Ta splňuje přísné limity a stojí zhruba dvě stě metrů od nejbližší obytné zástavby," pokračoval Filipčík.

Projekt Zelený autobus oslovuje obyvatele lokalit, vytipovaných pro vybudování podniků pro další zpracování odpadů. „Po prohlídce německé spalovny by mnozí účastníci souhlasili se zřízením těchto podniků ve svém okolí. Podmínkou by podle nich ale bylo přísné dodržování ekologických norem," doplnil Pavel Filipčík.

Tato německá spalovna zpracovává odpad, který již nelze jinak využít. Ročně je zde zpracováno přes 400 tisíc tun odpadu, který je sem svážen z území, ve kterém žije 1,8 milionu obyvatel. „V Bavorsku se podaří zrecyklovat přibližně 65 procent odpadu, zbytek se spaluje. V Čechách zatím tohoto čísla nedosahujeme. Výjimkou jsou plasty, kde se nám daří recyklovat přibližně 60 procent," dodal Filipčík.