"Venkovní areál je zaměřen na téma bývalého pohraničního pásma a charakterizuje jej jako cenné útočiště živočichů i rostlin. Areál má dále za úkol informovat návštěvníka o zajímavostech oblasti Zeleného pásu Evropy a česko-bavorského přeshraničního regionu uprostřed něj," uvedla projektová manažerka Revisu Kateřina Zajíčková s tím, že areál vznikl v rámci přeshraničního projektu Učíme se Greenbelt. Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020. Partnerem projektu je Geopark Bayern-Böhmen.

Zástupcům z řad odborné veřejnosti představila novou expozici v zahradě Revisu ředitelka Alexandra Hrušková, která seznámila také s připraveným vzdělávacím programem pro první i druhý stupeň základních škol. Pro školáky je připravena přednáška s názornou videoprojekcí o vývoji a úloze Zeleného pásu v Evropě a poté prohlídka venkovní expozice.

Ta obsahuje mimo jiné ukázku zaniklé obce, několik hmatových reliéfů znázorňujících rostliny a zvířenu žijící v oblasti Českého lesa, informační panely a sochu vlka jako symbol divoké přírody. Venkovní areál tohoto projektu je také v bavorském Bärnau, který je pojatý jako vodní biotop.

Hlavním cílem projektu, jak uvádějí webové stránky Revisu, je zpřístupnit oblast Greenbeltu prostřednictvím zmíněných návštěvnických areálů a populárně naučnou formou tak poskytnout informace. Dlouhodobým cílem je přinést do povědomí obyvatel regionu poznání o nutnosti zachování a ochrany území Greenbeltu.