Plakáty s dětmi v podobě andělíčků a nápisem „Děti, pozor na kolejích“, tak chtějí České dráhy upozornit především rodiče na nebezpečí, která hrozí jejich dětem, pokud nedodržují pravidla bezpečného chování na železnici. Plakáty se objeví na nádražích i ve vlacích. „V červenci byl vylepen billboard na Nádražní ulici přímo v Tachově a bude tam i v měsíci srpnu.

Další billboardy vyvěsíme v srpnu v Sušici, Plzni a v Klatovech,“ uvedl Radek Joklík, manažer komunikace Českých drah. „Úrazy dětí na železnici nejsou bohužel ničím výjimečným. Jenom v roce 2006 došlo k 38 případům. Nejohroženější skupinou jsou děti ve věku 14 – 18 let, především chlapci. Na následky zranění loni zemřelo 20 dětí a dalších 18 si ponese následky celý život,“ uvedl mluvčí drah Ondřej Kubala. K nejčastějším příčinám těchto neštěstí patří chůze po kolejích nebo přecházení těsně před i za vlakem či popálení elektrickým proudem. „Smutným příkladem je událost, která právě zahájení této preventivní akce provází. Dne 12. 7. 2007 v železniční stanici Sokolov vylezly tři sedmnáctileté dívky na střechu odstavených železničních vozů a zapálily si cigaretu. Pak je naneštěstí napadlo, že se podívají poklopem do vozu.

Dvě dívky vstaly a byly zasaženy elektrickým výbojem z troleje o napětí 25 000 voltů,“ říká Robert Drozda, přednosta Regionálního Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy Plzeň. Jedna dívka má popáleniny na 70 % povrchu těla, druhá má zasažený obličej a ruce. Pokud přežijí, budou mít až do smrti zkažený život. “Celá kampaň byla připravována ještě před touto tragickou událostí,“ řekl Joklík. Dráhy však nezůstávají jen u plakátové kampaně, snaží se zapůsobit i jinými prostředky. „Samozřejmě se snažíme informace o kampani dostat do elektronických médií a už jsme o ní hovořili například v televizi nebo rozhlase. V případě této preventivní kampaně hojně využíváme také inzerci v časopisech pro dospělé i děti. Budeme pořádat besedy ve školách a pro mládež chystáme potištěná trička,“ dodal na závěr Joklík.