„Vzdělával v oblasti bezpečnosti silničního provozu tisíce dětí a preventivně působil i na řidiče z řad dospělých. Vedl mnoho školení, bezpečnostně preventivních či vzdělávacích akcí. Za několikaletou osvětu, vzdělávání a jeho působení v oblasti bezpečnosti silničního provozu mu vedení třetího městského obvodu udělilo v roce 2016 Plaketu Bohumila Kulhánka,“ uvedl k tomu obvod s tím, že tyto plakety uděluje od června roku 2008 významným plzeňským osobnostem nebo lidem, kteří podpořili plzeňské počiny či akce.

„Václav Ircing pro mě byl nejen výborným koordinátorem v oblasti bezpečnosti, který svou práci dělal se srdcem a obrovským zápalem, ale také osobním přítelem. Poznal jsem ho už před 28 lety, kdy mě připravoval na zkoušky učitele autoškoly. A jeho „třikrát hurá“, kterým zahajoval všechny ročníky dopravní výchovy, se stalo legendárním a nikdy na něj nezapomenu,“ doplnil s velkou lítostí starosta MO Plzeň 3 David Procházka.