O cedule a opravu památek se zasloužil KOS, Kulturní a okrašlovací spolek z Plané. Ten v neděli připravil pro zájemce procházku po stezce s vyprávěním o její historii.

Zemská stezka je pojmenování pro středověké dálkové komunikace směřující zpravidla k hlavním správním a obchodním centrům. Vedly do vnitrozemí ze sousedních zemí přes tzv. zemské brány. Navazovaly na vnitrostátní komunikační síť. Významná část zemské stezky mezi Plzní a Chebem procházela ve středověku i Planou. Vedla z Černošína do Třebele, přecházela Kosí potok a stoupala do Svahů, kde se rozdělila do dvou směrů, na Tachov a na Cheb, v současnosti bychom řekli, že to byla významná dopravní křižovatka. Do Tachova pokračovala přes Zliv, Vysoké Sedliště a Brod. Do Chebu vedla přes Boudy, Řešanov, Týnec, Planou a Velkou Hleďsebi. Dnes už z těchto stezek mnoho nezbylo. Jednou z mála dochovaných tras staré zemské stezky je polní cesta spojující Svahy a Zliv. U cesty jsou velké kamenné kříže z dílny místních lidových kameníků.

Díky dotacím se nám podařilo obnovit dva barokní kříže ve Zlivi a na stezce do Svahů, umístit u nich kamenné lavičky a vyrobit tři informační tabule. Odborné informace o významu stezky a o obcích Zliv a Svahy na ně zpracovala Markéta Novotná. Informace o lidových kamenících poskytl historik Zdeněk Procházka.

Nejen finanční podpora, ale také práce dobrovolníků dovršila celý projekt. Osazení laviček a cedulí se stalo příjemným odpolednem pro ty, kteří se chtěli zapojit bez nároků na jakoukoliv odměnu.

Kulturní a okrašlovací spolek – KOS vznikl s cílem realizovat, podporovat, rozvíjet a propagovat nekomerční kulturní a společenské aktivity a zároveň usilovat o to, aby tato iniciativa byla otevřená a inspirativní pro všechny tvůrce a příznivce z regionu. Mezi naše aktivity patří např. Výletní bál (březen), Výlet andělů (prosinec), jednorázové kulturní akce a projekty na obnovu drobných památek. Nejvýznamnější pravidelnou akcí, jak rozsahem, tak i návštěvností je projekt VÝLETNĚNÍ (srpen).

Pilotním projektem inspirujícím k založení spolku byla v roce 2009 snaha o oživení a zatraktivnění rozhledny na Bohušově vrchu při jejím stoletém výročí. Rozhledna se svým okolím v minulosti sloužila jako důležité výletní a odpočinkové místo obce Planá.

Pod dojmem této akce spolek vznikl a byl zaregistrován v březnu 2010. Za dobu fungování KOSa máme za sebou již několik úspěšně realizovaných projektů – kulturní akce, obnovu drobných památek a realizace informačních tabulí a mapek o drobných památkách v regionu.

Blanka Borůvková, předsedkyně o.s. KOS.

Redakčně upraveno a kráceno