„My peníze na údržbu a opravu pietního místa nemáme. Pokud o něj mají zájem, tak nevidím žádný důvod v tom, proč bychom jej nepřevedli,“ řekla nám Alena Kořínková, starostka Dlouhého Újezda. „Už několik let se o místní hřbitov starají, něco už opravili a dokonce místo oplotili proutěným plotem,“ uvedla starostka. „Pokud vše půjde dobře, mohlo by dojít k převodu na přelomu roku,“ míní starostka.

Židovská obec chce místu vtisknout původní podobu. „Na místě dokončíme opravu zítky, postavíme branku a opravíme náhrobky. Na hřbitově byla také kdysi márnice, na její památku chceme místo označit a připomenout její půdorys,“ řekl nám Mojmír Malý, správce židovského majetku. „S pracemi začneme až poté, co bude vše převedeno. Pokud se tak nestane, přesto budeme i nadále o místo pečovat,“ uvedl. Veškeré náklady spojené s převodem pietního místa uhradí Židovská obec. Ta usiluje také o bezúplatný převod hřbitova v Novém Sedlišti.