První ze soutěží s názvem Tachovská reneta je určena začínajícím autorům z celé České republiky. „ Jedinou podmínkou je věk. Autor či autorka musí být starší patnácti let.,“ řekla vedoucí knihovny Vladimíra Pavlíková. „Soutěžní formou je próza napsaná v rozsahu maximálně pěti stran v elektronické podobě. Každý autor může zaslat pouze jediný příspěvek, a to ve třech kopiích s přiloženou prací na CD,“ vyjmenovala podmínky Pavlíková.

K práci je nutné přiložit na samostatném papíru osobní údaje a souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu.

Na stejné téma vyhlašuje knihovna soutěž pro děti ve věku od deseti do patnácti let. Ta je ovšem určena jen těm mladým tvůrcům, kteří mají trvalé bydliště v okrese Tachov. Rozsah by měl být maximálně tři strany formátu A4. Také dětští autoři nesmí zapomenout připsat své osobní údaje a školu, kterou navštěvují.

„Uzávěrka obou literárních soutěží je poslední prázdninový den, tedy 31. srpna  Příspěvky mohou soutěžící zasílat v elektronické podobě i poštou na adresu naší knihovny,“ uvedla vedoucí Pavlíková poslední z podmínek literární soutěže.

Hodnocení zaslaných výtvorů bude anonymní. Zhostí se ho odborná porota, která udělí první až třetí místo. Vítězové budou oceněni v říjnu – děti v knihovně, dospělí v sále kina Mže, kam bude pozván i zajímavý host.

Pokud máte literární ambice a prožili–li jste trapas, s nímž se rádi svěříte, je tato soutěž určena právě vám.