Chata ve Zlatém Potoce funguje od roku 1993 a v roce 2006 ji nadšenci a členové klubu zmodernizovali. Malá útulna nabízí turistické informace, sociální zařízení i občerstvení pro veřejnost, a to vždy o víkendu v létě v sobotu od 10 do 17 hodin a v zimě pak v neděli od 10 do 16 hodin. „Tato sobota ale bude výjimečná tím, že se zde setkají členové SKI Klubu Zlatý Potok, a to jak z české tak německé strany a tak trochu oslavíme třicetiletou existenci a zavzpomínáme,“ řekl Deníku současný předseda klubu Martin Minich s tím, že akce je sice jen pro členy, ale vítáni jsou všichni, kdo dorazí v otevírací době. „Občerstvení bude připraveno,“ dodal.

Jak se dostat do Zlatého Potoka: Autem do Staré Knížecí Hutě a pak pěšky po červené turistické značce nebo po cyklotrase 2174. Autem je možné také zajet do Silberhütte a poté pěšky přes hraniční přechod Křížový kámen. Všechny pěší trasy jsou dlouhé kolem 5km.

Klub má v současné době nějakých čtyřicet členů, po dvaceti z české a německé strany. Prvním předsedou je vždy Čech, nyní Martin Minich, druhým předsedou je vždy Němec, od založení Rudi Pannrucker. „Spolek provozuje chatu o víkendech jako místo k zastavení na občerstvení. V zimě je pro krásnou krajinu velmi oblíbená deset kilometrů dlouhá běžkařská trať ze Silberhütte ke Zlatému Potoku, v létě je chata oblíbeným cílem pěších turistů a cyklistů,“ dodal Rudi Pannrucker.

Z historie klubu a spolupráce

V zimě 1990/91 začaly první kontakty mezi Förderkreis a ČSTV Tachov vzájemnými návštěvami a diskusemi, při nichž došlo k rozšíření střediska běžeckého lyžování na českou stranu o běžkařskou trať ke Zlatému potoku, který byl stanoven jako první společný cíl. Trasa byla dohodnuta se zástupci lesů ČR a okresním úřadem a byl vybrán pozemek ve Zlatém Potoku pro chatu. Ve smlouvě ze dne 20. května 1991 jej na pět let pronajal Státní statek Tachov.

Ze Dne Českého lesa ve Zlatém Potoce.
OBRAZEM: Den Českého lesa ukázal také stará řemesla

Německá strana zorganizovala finanční prostředky na nákup chaty, která měla být postavena na místě bývalé hájovny a předala 3. března 1991 předsedovi ČSTV prvních 5 500 DM. Město Tachov vydalo stavební povolení 3. března 1992 a koupil kabinu (dřevěnou buňku) od českého výrobce. Dne 2.11.1992 vypořádala podpůrná skupina s VSL Tachov náklady ve výši 39 312 Kč.

Společníci se dali dohromady a 22.6.1993 založili spolek německo-český "SK Zlatý potok", který byl zapsán do rejstříkového soudu 20.4.1994. První členy tvořilo deset českých a sedm německých žen a mužů.

Starý hraniční přechod do Goldbachu – Zlatého Potoka Kreuzstein/Křížový kámen do té doby oficiálně otevřen nebyl. Pro první německo-české lidové lyžování bylo proto k přechodu potřeba zvláštní povolení, které společně vydaly příslušné úřady v Plzni a Waidhausu, poprvé 13. ledna 1993. Tato akce se od té doby koná každoročně a stala se oboustranně oblíbeným sportovním zařízením.

Z historie osady Zlatý Potok - Goldbach

Klidné a opuštěné místo, za jehož názvem se skrývá vzpomínka na středověké rýžování zlata. O několik století později zde vznikla sklárna, která vyráběla především tabulové sklo, které se prodávalo do Čech, Bavorska a Saska. Jeden z majitelů, Jan Michael Fuchs, zemřel v roce 1767, jeho náhrobek je zachován v presbytáři kostela v Lesné.

Česko-bavorská akce poslední lednovou neděli přilákala na čtyři stovky příznivců bílé stopy.
Parádní počasí vytáhlo do přeshraniční bílé stopy stovky běžkařů

Huť pak získal sklářský mistr Jan Kašpar Lenk, boháč, který měl pronajatých všech pět skláren na panství Tachov. Ve slévárně pro něj pracuje pracovalo 11 sklářů, kteří využívají využívali francouzskou a německou sklářskou pec se čtrnácti tavícími kotli. Ve firmě vypomáhalo 15-33 asistentů. U Lenka, jehož majetek se odhadoval na půl milionu zlatých, je vrtkavý osud obchodu se sklem jasně patrný. Po 30 letech působení v oblasti Tachov prý opustil místo svého působení jako žebrák.

Výroba skla byla ukončena v roce 1894.

Od té doby počet domů a obyvatel ve Zlatém Potoce rapidně klesá klesl. Ve 20. století zde byl pouze hostinec, hájovna, myslivna a dům sklářů. Chata byla na potoce vpravo nad rybníkem a zmizela bez viditelných stop. Na místě staré sklárny jsou nyní zemědělské louky.

Nejnápadnější ruiny zůstaly z dělnické ubikace, která sloužila jako škola. Na cestě, která vedla k bavorské Altglashütte, jsou zbytky dalších domů. Asi 500 m od zaniklé vesnice se nachází skalka se starým litinovým křížem, jehož význam nikdo nedokázal vysvětlit. Nedaleko odtud se v lese tyčí řada kamenných sloupů připomínající zdevastovaný panský dvůr.

V současnosti patří oblast Zlatého Potoka k nejkrásnějším koutům této části Českého lesa. V roce 1993 zde byly v ruinách starší zástavby postaveny dva víkendové domy. Jeden z nich byl rozšířen na informační centrum a ubytování pro lyžaře. Turisté v létě a lyžaři v zimě se rádi zastaví o víkendech. Zde se opět setkávají Bavorsko a Čechy jako dříve.