„Bahno a nánosy vozíme na nedalekou louku, která nám k tomu byla určena. Odhadujeme, že z rybníku se vyveze 2400 kubíků nánosu, což je přibližně 4800 tun. Je to hlavně bahno, ale odtěží se také hlinitopísčité materiály,“ řekl nám na místě František Cibulka z firmy Lesing, která rybník odbahňuje.

Hlinitopísčité materiály z rybníku se podle pracovníků firmy použijí na zpevnění hrází, což je součást projektu obnovy Zlatého rybníku.

„Na obnovu rybníků v zámeckém parku dostalo město čtyři a půl milionu korun formou dotace od Státního fondu životního prostředí,“ sdělil nám starosta Boru Petr Myslivec s tím, že dotace představuje přibližně devadesát procent odhadovaných nákladů na obnovu Zámeckého rybníku a Zlatého rybníku, zbytek dodá město ze svého rozpočtu.

Zatímco práce na Zlatém rybníku začaly, Zámecký se podle Myslivce bude dělat příští rok. „Zlatý rybník se musí obnovit celý. Kromě odbahnění se počítá s rozšířením hráze a zpevněním čapu. Zámecký rybník se bude jen odbahňovat,“ uvedl starosta. Práce na obou vodních nádržích by měly skončit k 30. listopadu příštího roku.

Po odbahnění bude Zlatý rybník v nejhlubších místech hluboký kolem dvou metrů. „To bude v lovišti. V zadní části necháme rybník mělčí, a to hlavně kvůli skokanům, pro které je to přirozené prostředí a je jich tady v okolí hodně,“ informoval František Cibulka.

„Po vytěžení nánosů se bude dělat nová výpust, která se bude zpevňovat kamenem. Hráz, kromě toho, že ji zpevníme, se bude také rozšiřovat, aby byla průjezdná pro vozidla údržby,“ dodal Cibulka, který pracoval také před deseti lety na obnově známého Václavského rybníku mezi Přimdou a Svatou Kateřinou.

Ještě před zahájením prací bylo ale nutné zbavit okolí vodní plochy náletových dřevin. „Museli jsme to vysekat. Také tu je pár polomrtvých stromů a trochu mi vadí, že i tyto stromy, které časem odumřou, ochránci přírody brání,“ doplnil rybníkář.

Do Zlatého rybníku v zadní části borského parku se budou po jeho dokončení stěhovat ryby ze Zámeckého rybníku. „Jsme taková parta rybářů, která si pronajala Zámecký rybník a než se ten začne odbahňovat, měli bychom ryby stěhovat právě sem,“ řekl nám člen party rybářů, který se přišel ve čtvrtek podívat, jak práce na obnově rybníku v zámeckém parku pokračují.