Změna obsahuje zakreslení nových ploch pro bydlení do stávajícího územního plánu a řešení ploch, které byly upraveny v souvislosti s modernizací železniční trati ve Svojšíně.

„Změna byla připravována po dobu předchozích čtyř let z podnětu samotné obce,“ sdělil Deníku místostarosta Tomáš Petráň s tím, že základní koncepce rozvoje území obce zůstane i po provedené úpravě zachována. „Změnou obec vymezila některé nové zastavitelné plochy pro bydlení, a to bydlení venkovského charakteru. Nejvýznamněji se v tomto směru změní lokalita za drážním domkem severně od železniční trati, kde budou vymezeny zcela nové rozsáhlé zastavitelné plochy,“ uvedl dále Petráň. Obec může po změně územního plánu požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku pro budoucí výstavbu.

„Značná část změn řeší sjednocení parku v areálu zámku. Některé dílčí změny také zapracovávají již provedené úpravy drážní a silniční dopravy v rámci optimalizace trati,“ doplnil.

Změnu územního plánu schválili zastupitelé jednomyslně s účinností od března.

V souvislosti se změnou stávajícího územního plánu zastupitelé ve Svojšíně rozhodli, že obec pořídí nový územní plán. „Ten stávající, schválený roku 2004, by ze zákona pozbyl platnosti k 31. prosinci 2015,“ vysvětlil místostarosta. „Rozhodli jsme se proto pro pořízení nového územního plánu obce. Bude třeba zpracovat doplňující průzkumy a rozbory, zřejmě také přehodnotit plánované funkční využití některých lokalit, a to tam, kde již momentální řešení nevyhovuje,“ dodal.

Celý proces přípravy až do dopracování finální podoby návrhu nového územního plánu odhaduje Petráň na zhruba tři roky. „Proto je již nejvyšší čas k zahájení potřebných prací,“ uvedl.

Pořizovatelem dokumentu by byl podle usnesení svojšínského zastupitelstva Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Stříbře. Na dodavatele nového územního plánu, jehož pořízení bude stát řádově statisíce korun, vyhlásí obec výběrové řízení.