V návrhu rozpočtu se tak objeví částka vyšší o více než 960 tisíc korun, než v loňském roce. Radní zároveň nesouhlasili s návrhem starostky Martiny Němečkové o částečné změně financování technických služeb.

„Společnost Plánské služby je zatím financována paušálně. Navrhovala jsem společně s místostarostou, aby některé platby byly z tohoto paušálu vyjmuty a hrazeny prostřednictvím faktur," uvedla Deníku k věci Němečková. „Na základě paušálu nejde zjistit, zda nejsou tyto služby podfinancované. Navrhla jsem tedy vyjmout z hrazení paušálem péči o městskou zeleň a veřejné osvětlení a toto začít platit prostřednictvím faktur," pokračovala Němečková. Městská rada však byla proti jejímu záměru.

„Požadavek na zvýšení paušálních plateb se dá vždy obhájit zvyšováním nákladů, například na pohonné hmoty, plyn, elektrický proud a podobně. To je pravda, ale budu ochotna souhlasit pouze v případě, že bude přistoupeno k fakturaci," dodala.

Plánské služby doposud hospodařily s rozpočtem těsně přesahujícím 9,3 milionu korun ročně. Schválí-li zastupitelé navýšení, zvedne se částka zhruba na deset milionů.

„O zvýšení příspěvku žádá naše společnost z několika důvodů. Pasportizací zeleně a veřejného osvětlení bylo zjištěno, že pečujeme zhruba o šest hektarů městské zeleně více než je stanoveno ve smlouvě a také, že v poslední době přibylo více než sto světelných bodů," řekl jednatel společnosti Plánské služby Jiří Draxal. „Dalším důvodem je, že na některé práce nebylo vyhotoveno cenové ujednání, děláme je tudíž zdarma. Jedná se například o sběr listí na podzim, úklid psích výkalů, likvidace černých skládek a další. Osobně nemám problém s tím, že by Plánské služby měly některou činnost fakturovat. Podle mých odhadů by to ale bylo přibližně o jeden a půl milionu korun ročně více. Myslím, že ponechat financování jako dosud, je pro město finančně výhodné, zaplatí tak přibližně o šest set tisíc korun ročně méně," doplnil Jiří Draxal.