Tato obec leží nedaleko Plané a v písemných pramenech je uváděná už od roku 1243 a to jako ves na důležité obchodní cestě. Ve štítě znaku vyjádřil autor tři zásadní skutečnosti týkající se obce. První figura znázorňuje černý dřevěný most s jedným obloukem, která vyjadřuje německé jméno vsi Brücke, poprvé uváděno v roce 1308. Brod je tedy další obcí vlastnící mluvící znak.

Modrá pata stříbrného štítu vyjadřuje polohu obce na potoku Tichá, dnes Hamerský potok, který je horním přítokem Mže. Do jisté míry je tato pata také mluvící figurou, která vyjadřuje české pojmenování vsi podle brodu, místa vhodného pro přechod. Třetí obrazec, červená rožmberská růže, připomíná dva nejstarší známé držitelé obce Vítka a Bedřicha, kteří pocházeli z vedlejší větve jihočeských Vítkovců a měli ve svém erbu pětilistou růži, podobně jako jejich potomci. Autorem erbu Brodu nad Tichou je Pavel Ryba z Pernolce