Tato malá obec má ve stříbrném štítě s modrou patkou vykořeněný zelený tis a dva listy javoru. Znak vyjadřuje tři základní prvky ze života obce. „Chtěli jsme mluvící znak. V historii naší obci se střídalo hodně panovníků, a tak jsme se rozhodli umístit na štít symboly charakterizující naší dědinu nejvíce,“ uvedla Marie Čadková, starostka Tisové. Modrá patka tak poukazuje na četné vodní plochy v okolí obce. Celkem se v blízkosti vsi nachází jednatřicet rybníků. Důležitým prvkem je také tis, který dal obci název. Tis provází z obou stran dva postavené zelené listy javoru. „Tento strom roste více jak dvě stě let u hřbitova a byl vyhlášen památným stromem. Dorostl do výšky sedmnáct metrů,“ dodala starostka. „Chtěli jsme, aby se erb vryl do paměti lidí,“ konstatovala Čadková. Obec svůj erb získala v únoru 2002. (