Tato obec leží jedenáct kilometrů od Tachova byl původně chodskou vsí, ve které stál už ve 14. století filiální kostel. Obyvatelé obce měli strážní povinnosti při obraně zemských hranic. Vyplívá to i ze samotného názvu vsi, tvar Chodov byl doložen ve 14. a 15. století. Název vyjadřuje povinnost obyvatel obcházet zemskou hranici, chodit po hranicích. obě skutečnosti jsou vyjádřené ve znaku.

Dvě zkřížené stříbrné čakany v červené horní polovině štítu připomínají původně chodskou ves, v níž žili strážci zemských hranic. černá bota s poutkem ve stříbrné dolní polovině štítu vyjadřuje původ názvu obce. ten byl odvozen od povinnosti chodit po hranicích. zelené trojverší v patě štítu připomíná zalesněné vrcholky pohraničí Českého lesa. Obec Zasní Chodov se řadí k obcím, které mají ve znaku mluvící znak. Autorem obecního znaku je Pavel Ryba z Pernolce.