Červenostříbrně polcený štít, vpravo stříbrná ostruha a vlevo šikmo černá ostrev o šesti sucích. Černá šikmo položená ostrev v levé stříbrné polovině šítu vyjadřuje německý název obce (Schossenreith). Typická koncovka - reuth, reith v německém názvu obce označovala klučinu, vyklučené místo - nově získanou půdu z původně zalesněných prostor. Obec Částkov se tak nepřímo řadí k obcím, které mají tzv. mluvící znak. Pravá červená polovina štítu se stříbrnou ostruhou je věrně převzata ze znaků vladyků Bohušů z Otěšic, kteří získali ves a tvrz Částkov před rokem 1471 a vlastnili je až do roku 1591. Na tvorbě znaku se podílel Pavel Ryba z Pernolce. Obec svůj erb získala v srpnu 2005. „S podobou znaku jsme spokojeni,“ uvedla Kateřina Holetová, starostka Částkova.