I místní znak tvoří upomínky na historii a památky, které stály nebo stojí dodnes v obci.

V zápisech ze sedmdesátých let 18. století se naposledy můžete setkat s lomskou tvrzí, kdy je ve vsi zmiňována stará mohutná věž, chránící průjezd vsí. Lom byla kruhová obec, kde uprostřed byl rybník a kovárna se zvoničkou.

„Zvoneček a podkova symbolizují kovárnu se zvoničkou ve středu návsi, figura věže s cimbuřím je symbolem zaniklé lomské tvrze,“ říká Aurel Ardeleanu, starosta Lomuu Tachova.

„Erb připomíná dnešní generaci založení a historii obce, první písemná zmínka o obci Lom u Tachova je už z roku 1379,“ uvedl starosta.

Obecní znak zhotovil Miroslav Pavlů ze Zlína v červnu roku 2004. Obyvatelé si mohli vybrat z několika návrhů „V dubnu 2004 byly občanům obce předloženy tři návrhy erbů obce „podkova + zvon + tvrz“ (ten je nyní symbolem obce), druhým návrhem byl „podkova + zvon + obilný klas“ a třetí návrh „podkova + zvon + lilie“. O nynější podobě erbu rozhodli svými hlasy občané obce,“ dodal starosta.