Návštěvníkům, kteří se zde sešli vyprávěl o přelomových okamžicích života, kterých podle svých slov prožil několik. „Nejprve jsem byl ve třinácti letech hodně nemocný. Nevěděl jsem, co se kolem mě děje, nerozuměl jsme tomu a zoufale se snažil najít si nějakou cestu pro sebe. Měl jsem také období, kdy se mi nechtělo žít a život pro mě byl spíše utrpení,“ řekl v úvodu posluchačům Václav Kořínek a přiznal, že má za sebou pokus o sebevraždu i zázračné přežití po úderu bleskem.

To ho podle něj přivedlo k úvahám o smyslu života a postupně k jeho radikální změně. „Žil jsem asketický život, přestal jíst maso, pít alkohol, odešel z dělnické profese, kterou jsem do té doby dělal. Prostřednictvím kamaráda jsem se dostal k šamanským rytmům. Oslovila mě hudba, ve které budhističtí mniši vyprovázeli duši zemřelého hrdelním hlasem. Začal jsem ho zkoušet napodobovat a nyní se už dvacet let živím hudbou,“ vyprávěl s úsměvem hudebník.

Kromě zpěvu hrdelním hlasem se hudebník zajímá také o hudební nástroje, které si vyrábí sám. Návštěvníkům večera představil některé své hudební vynálezy, například smyčcový nástroj s názvem flashstring, melodickorytmický stardrum, flétnu nebo šamanský buben. Mezi vyprávěním o svém životě pak zahrál a zazpíval hrdelním hlasem altaiského šamana.

Návštěvníci klubového večera Václava Kořínka za jeho vystoupení odměnily potleskem a položili několik doplňujících otázek, na které hudebník odpověděl.