V dubnových Zpívánkách vyprávěla nejen o svém zajímavé profesi ale také o dětství, školních létech a jaká cestičky osudu ji přivedli k práci ředitelky kulturní střediska. Hudební doprovod zajistili Zdeněk Němeček a Stanislav Jílek. O tom, že se návštěvníkům Zpívánek večer líbil svědčil nejen závěr pořadu, který se protáhl až na druhou rodinu ranní ale také prázdné talířky od pochoutek, které Božena Vaňková pro návštěvníky připravila. Příštím hostem Zpívánek bude 17.dubna pan Michal Leško.

Karel Johana