„Jedná se o krásnou akci a výbornou myšlenku od Magdalény Kožené, která je vlastně strůjkyní myšlenky, aby umělci podpořili základní umělecké školy. Jsem moc ráda, že je druhý ročník a že těchto aktivit přibylo po celé České republice. Mělo by se připomínat, že umění je pro život velmi důležité. Doufám, že se naplní cíl, který Magdaléna Kožená vyslovila, že základní umělecké školy sdílí umění a vychovávají k němu. Moc bych si přála, aby to tak zůstalo i nadále,“ řekla ředitelka Základní umělecké školy v Tachově Jana Válová.

Pro příchozí byly připraveny ochutnávky celoroční práce všech oborů, které na škole působí, včetně mažoretek, či Tachovského dětského sboru. Do ZUŠ Open se zapojila také odloučená pracoviště v podobě základních škol z Boru a Přimdy.

Jak již bylo řečeno, ZUŠ Open v Tachově nemálo poznamenalo čtvrteční sychravé počasí. „Letos nám nahoře bohužel nepřáli. Musíme tudíž improvizovat. Některá vystoupení se budou konat v prostorách školy. Žáci z výtvarných oborů nakonec nebudou tvořit venku, ale na chodbách školy a všude kde se dá. Myslím, že i přes tyto komplikace se dnešek ke spokojenosti všech zvládne,“ dále řekla během průběhu ZUŠ Open Válová.

PŘIPOMÍNALO SE I VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Čtvrtek na tachovské základní umělecké škole se sice nesl především v duchu ZUŠ Open, připomenuto ale bylo ale i významné výročí v podobě 65. let od založení základní umělecké školy v okresním městě. „Škola má letos 65. let od svého vzniku. Navíc již 35 let působíme v prostorách tachovského zámku. Touto událostí jsme chtěli udělat den ještě slavnostnější. Hlavním tématem je ale ZUŠ Open,“ k tomuto tématu řekla ředitelka.

Tachovská základní umělecká škola nebyla jedinou, která se do ojedinělého projektu zapojila. Druhou školou, která si pro veřejnost připravila bohatý program byla ta ve Stříbře. Bohužel i zde byli pořadatelé společně s účastníky zahnáni přímo do prostor školy. I přesto došlo na několik představí žáků všech oborů.