„Už krátce před předáním úseku do předčasného užívání v květnu letošního roku bylo diskutováno zvlnění vozovky,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Série místních šetření, do nichž se kromě pracovníků zhotovitele, projektanta, investora a technického dozoru účastnili také zástupci policie a Krajského úřadu Plzeňského kraje, vedla ke zpracování expertního posudku,“ dodala mluvčí.

Ten odpověděl na základní otázky, které týkaly správnosti projektové dokumentace a jejího provedení a samozřejmě odstranění oněch vln.

„Závěr expertního posudku konstatoval, že zvlnění vozovky je estetickou závadou, nemá vliv na spolehlivost konstrukce, odtok vody z komunikace je dostatečně zajištěn a není třeba přijímat žádná zvláštní opatření z hlediska dopravního značení ani z hlediska úpravy rychlosti,“ uvedla Ledvinová. I přes to se ale uskutečnilo reklamační řízení s cílem dosáhnout zlepšení kvality výsledného díla.

„Následně došlo k dohodě o řešení zvlnění vyfrézováním odvodňovacích žeber po celé délce mostu, čímž by bylo eliminováno riziko případného aquaplaningu projíždějících vozidel i zlepšeny adhezní vlastnosti krytu vozovky ve vazbě na lokální promrzání vozovky, které je na mostech tohoto typu časté,“ vysvětlila.

Zmíněné řešení bylo zhotovitelem navrženo a investorem přijato. „Na konci listopadu pak bylo provedeno několik prvních drážek a po jejich odsouhlasení ze strany ŘSD byla dokončena realizace v celé ploše a délce mostu,“ konstatovala Nina Ledvinová.

Zadavatel se se zhotovitelem dohodli na prodloužení záruky na celou mostní estakádu o dva roky. Záruka se vztahuje na vozovkové vrstvy i na vlastní nosnou konstrukci.

„O náklady ve výši dvě stě devadesát tisíc korun se podělili zhotovitel a projektant. Ten navíc pro ředitelství zpracuje metodiku, která bude pomůckou pro budoucí realizace obdobných mostních staveb tak, aby v budoucnu nedošlo k opakování podobných nestandardních situací,“ sdělila Ledvinová.

Pokud navíc ŘSD získá zmíněnou metodiku, využije tuto akci jako vzorový případ spolupráce mezi investorem (státem) na straně jedné a zhotovitelem a projektantem na straně druhé při řešení závad na nově postavených silnicích.

Toto je zároveň první případ, kdy se ŘSD pustilo do nového způsobu reklamací. „Před několika měsíci jsme v rámci hledání dostupných úspor na našich stavbách i v samotné organizaci začali měnit proces přejímání staveb a jejich kontroly staveb během a před koncem záruční lhůty. Estakáda přes řeku Mži je prvním případem, který se od té doby podařilo dokončit,“ potvrdil René Poruba, pověřený řízením ŘSD.

Čtyřkilometrová přeložka na silnici I/21 v úseku Nová Hospoda – Kočov byla slavnostně uvedena do provozu v září. V květnu už ale byla předána do předčasného užívání.

V roce 2013 by se měla rozjet stavba obchvatu Bezděkova.